Söndag, maj 15, 2022

Sociala mediepolicy för Victor Mochere

Denna policy för sociala medier gäller för alla Victor Mocheres sociala medieplattformar. Vi hanterar dessa plattformar i enlighet med denna sociala mediepolicy. Användare av våra sociala medieplattformar kan uttrycka sina åsikter, kommentarer och idéer. Innehåll som publiceras på våra sociala medieplattformar tillhandahålls av, och ansvarar för, Victor Mochere. Vi stöder, stöder eller garanterar inte sanningshalten, riktigheten eller tillförlitligheten hos innehåll som publiceras på våra sociala medieplattformar.

1. Genom att använda Victor Mocheres sociala medienätverk förväntas alla användare att:
a. behandla andra människor med respekt och artighet
b. gör inte ärekränkande kommentarer eller gör anklagelser mot enskilda personer eller organisationer
c. inte posta material som bryter mot andras upphovsrätt eller immateriella rättigheter
d. inte främja kommersiella intressen eller överföra material som kan bryta mot skräppostpolicyerna för dessa plattformar, inklusive länkar till webbplatser eller e-postadresser i inlägg
e. skydda deras personliga integritet och andras rättigheter genom att inte inkludera personlig information i inlägg eller kommentarer (till exempel namn, e-postadresser, privata adresser eller telefonnummer
f. erkänn att innehållet som postats av Victor Mochere på våra sociala medieplattformar är generellt till sin natur och får inte ses som råd som rör individuella specifika omständigheter
g. erkänner att all information de tillhandahåller om Victor Mocheres sociala medieplattformar kommer att behandlas som deras egna åsikter och inte rekommendationer eller fakta
h. erkänna att något kommunicerats på Victor Mocheres sociala medieplattformar kommer att behandlas som icke-konfidentiella och icke-proprietära
i. följa reglerna för de sociala medierna

2. Om en användare bryter mot denna policy, Victor Mochere förbehåller sig rätten att:
a. ta bort innehåll och inaktivera användaren från att lägga ut material till våra sociala medieplattformar
b. upphäva eller permanent blockera användare från våra sociala medieplattformar
c. anmäla användare till den relevanta sociala mediemyndigheten och / eller lämpliga brottsbekämpande myndigheter
d. vidta andra åtgärder, inklusive rättsliga åtgärder, som vi anser vara lämpliga

3. Vid administrering Victor Mocheres sociala medieplattformar, vi:
a. ta rimlig hand om att länka till webbplatser som vi inte klarar av eller behåller kontroll över, inklusive innehåll som publiceras eller tillgängligheten av dessa webbplatser
b. får ta bort allt material som vi anser äventyra säkerheten hos någon person
c. gör ingen uppgift om att materialet på en länkad webbplats inte kränker någon persons personliga immateriella rättigheter eller andra rättigheter
d. göra rimliga ansträngningar för att säkerställa att olämpligt material identifieras och modereras. Vi garanterar inte att allt olämpligt material kommer att identifieras
e. acceptera inget juridiskt ansvar som uppstår på grund av eller är kopplat till publicering av innehåll, brist på måttlig innehåll eller användningen av (eller beroende av) innehåll av en användare
f. acceptera inte ansvar för förlust eller skada, oavsett orsak (inklusive genom försummelse), vilka användare som direkt eller indirekt kan lida i samband med deras användning av plattformarna eller någon länkad webbplats eller anläggning
g. kommer endast att använda och avslöja personuppgifter som publicerats eller på annat sätt kommuniceras med plattformen på det sätt som krävs eller auktoriseras enligt lag
h. acceptera inte ansvaret för sekretesspraxiserna eller innehållet i sociala medier-plattformarna eller webbplatser som länkar till
i. kan spela in partiell / all information som publiceras på våra sociala medieplattformar och bevara informationen för framtida användning 

Om du har några frågor eller feedback om denna policy, vänligen gå till vår kontakt sida.

Välkommen tillbaka!

Logga in på ditt konto nedan

Skapa nytt konto!

Fyll i formuläret nedan för att registrera dig

*Genom att registrera dig på vår webbplats godkänner du Sekretessmeddelande.

Hämta ditt lösenord

Ange ditt användarnamn eller din e-postadress för att återställa ditt lösenord.