Dengar artikel ini

Lumpuhkan NSFW amaran yang merujuk kepada kandungan yang dianggap tidak sesuai di tempat kerja (Not Sboleh guna For Work).

Langgan

Beralih ke mod gelap yang lebih baik pada mata anda pada waktu malam.

Beralih ke mod cahaya yang lebih baik pada mata anda pada waktu siang.

Lumpuhkan NSFW amaran yang merujuk kepada kandungan yang dianggap tidak sesuai di tempat kerja (Not Sboleh guna For Work).

Langgan

Beralih ke mod gelap yang lebih baik pada mata anda pada waktu malam.

Beralih ke mod cahaya yang lebih baik pada mata anda pada waktu siang.

Dasar Media Sosial untuk Victor Mochere

Dasar Media Sosial ini terpakai kepada semua Victor Mochereplatform media sosial. Kami menguruskan platform ini mengikut Dasar Media Sosial ini. Pengguna platform media sosial kami boleh menyatakan pandangan, komen dan idea mereka. Kandungan yang disiarkan pada platform media sosial kami disediakan oleh, dan merupakan tanggungjawab, Victor Mochere. Kami tidak menyokong, menyokong atau menjamin kebenaran, ketepatan atau kebolehpercayaan kandungan yang disiarkan pada platform media sosial kami.

1. Dengan menggunakan Victor Mochererangkaian media sosial, semua pengguna dijangka:
a. merawat orang lain dengan hormat dan ihsan
b. tidak membuat komen fitnah atau membuat tuduhan terhadap individu atau organisasi
c. tidak memposting bahan yang melanggar hak cipta atau hak harta intelek orang lain
d. tidak mempromosikan kepentingan komersial atau menghantar sebarang bahan yang boleh melanggar dasar spam platform tersebut tidak termasuk pautan ke laman web atau alamat e-mel dalam siaran
e. melindungi privasi peribadi mereka dan orang lain dengan tidak memasukkan maklumat peribadi dalam jawatan atau komen (contohnya, nama, alamat e-mel, alamat peribadi atau nombor telefon
f. mengakui bahawa kandungan yang disiarkan oleh Victor Mochere pada platform media sosial kami bersifat umum dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat yang berkaitan dengan keadaan khusus individu
g. mengakui bahawa sebarang maklumat yang mereka berikan pada Victor MocherePlatform media sosial akan dianggap sebagai pendapat semata-mata dan bukan sokongan atau fakta
h. mengakui bahawa apa-apa yang dikomunikasikan Victor MocherePlatform media sosial akan dianggap sebagai tidak sulit dan bukan milik
i. mematuhi peraturan platform media sosial

2. Jika pengguna melanggar Dasar ini, Victor Mochere berhak untuk:
a. keluarkan kandungan dan lumpuhkan pengguna daripada menghantar sebarang bahan ke platform media sosial kami
b. menggantung atau menghalang pengguna secara kekal daripada platform media sosial kami
c. melaporkan pengguna kepada pihak berkuasa media sosial yang berkaitan, dan / atau mana-mana pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang yang sesuai
d. mengambil tindakan lain, termasuk tindakan undang-undang, yang kami anggap sesuai

3. Dalam mentadbir Victor Mochereplatform media sosial, kami:
a. mengambil perhatian yang sewajarnya dalam menghubungkan ke tapak web yang tidak kami uruskan atau mengekalkan kawalan, termasuk kandungan yang diposkan atau ketersediaan laman web tersebut
b. boleh mengalihkan apa-apa bahan yang kami anggap membahayakan keselamatan mana-mana orang
c. tidak membuat representasi bahawa bahan di mana-mana laman web yang dipautkan tidak melanggar hak harta intelek, atau hak-hak lain, oleh mana-mana orang
d. buat usaha yang munasabah untuk memastikan bahan yang tidak sesuai dikenal pasti dan disederhanakan. Kami tidak menjamin bahawa semua bahan tidak sesuai akan dikenalpasti
e. tidak menerima liabiliti undang-undang yang timbul daripada, atau berkaitan dengan, penerbitan kandungan, kegagalan untuk memoderkan kandungan, atau penggunaan (atau pergantungan) kandungan oleh pengguna
f. tidak menerima tanggungjawab untuk apa-apa kerugian atau kerosakan, namun disebabkan (termasuk melalui kecuaian), pengguna yang secara langsung atau tidak langsung menderita berkaitan dengan penggunaan platform, atau mana-mana tapak atau kemudahan yang berkaitan
g. hanya akan menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi yang disiarkan, atau sebaliknya disampaikan menggunakan platform mengikut cara yang diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang
h. tidak menerima tanggungjawab terhadap amalan privasi atau kandungan platform media sosial, atau laman web yang dihubungkan dengannya
i. boleh merakam maklumat separa / semua yang dipaparkan di platform media sosial kami dan mengekalkan maklumat untuk kegunaan masa hadapan 

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau maklum balas mengenai dasar ini, sila layari kami laman kenalan.

Kembali ke Atas

Mengubah hala masuk 10 saat

Tutup
rapat

Penyekat Iklan Dikesan!

Disekat kerana Penyekat Iklan Nampaknya anda menggunakan beberapa perisian penyekat iklan yang menghalang halaman daripada dimuatkan sepenuhnya. Sila senarai putih tapak web ini atau lumpuhkan perisian menyekat iklan.Atau SUBCRIBE ke peringkat keahlian untuk mengalih keluar mesej ini.

Bagaimana untuk melumpuhkan? Refresh

Hai kawan! Sebelum awak pergi…

Dapatkan cerita viral terbaik terus ke dalam peti masuk anda sebelum orang lain!

Langgan buletin kami dan dapatkan siaran terkini ke peti masuk anda.

* Kami benci spam seperti yang anda lakukan.

Jangan risau, kami tidak spam.

Tutup
Tutup