Το Σάββατο Ιούνη 25, 2022

Οφέλη από τη μεθοδολογία λιτής εκκίνησης

Η δημιουργία μιας startup ενέχει πολλούς κινδύνους. εγγενώς, είναι μια πρόταση επιτυχίας ή απώλειας. Υπολογίζεται ότι περίπου το 75% των startups αποτυγχάνουν. Όταν ξεκινάτε μια μικρή επιχείρηση, αναμένεται να αναπτύξετε μια επιχειρηματική ιδέα και ένα σχέδιο, να προωθήσετε την ιδέα στους επενδυτές, να συγκεντρώσετε μια ομάδα, να δημιουργήσετε το προϊόν,...

Διάβασε περισσότερα