Dydd Sul, Mehefin 26, 2022

Cysylltwch â ni

Mae gennym ddiddordeb bob amser mewn clywed gennych, p'un a ydych chi'n ddarllenydd â chwestiwn neu awgrym, cydweithiwr sydd â syniad pwnc i'w gyflwyno, cyhoeddwr sydd â rhywfaint o ddatblygiad newydd i dynnu ein sylw ato, neu ddarpar hysbysebwr sydd â diddordeb mewn trafod y posibiliadau ar gyfer ymddangos ar ein gwefan. Cofiwch y bydd eich cyswllt yn cael sylw personol gan fod dynol go iawn, ac yn amyneddgar wrth aros am ymateb. Gan ein bod yn cynnal sylwadau darllenwyr yn uniongyrchol ar y wefan hon, rydym yn annog darllenwyr sydd am drafod ac ymateb Victor Mochere sylw i wneud hynny trwy adael sylwadau ar y swyddi a rennir neu trwy ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol.

E-bostio: vm@victor-mochere.com

Rhif ffôn: 0720 251 832

Croeso nol!

Mewngofnodi i'ch cyfrif isod

Creu Cyfrif Newydd!

Llenwch y ffurflenni isod i gofrestru

*Drwy gofrestru ar ein gwefan, rydych yn cytuno i'r Polisi Preifatrwydd.

Adalw'ch cyfrinair

Rhowch eich enw defnyddiwr neu'ch cyfeiriad e-bost i ailosod eich cyfrinair.