Dydd Sadwrn, Mehefin 25, 2022

Manteision methodoleg cychwyn darbodus

Mae llawer o risgiau i greu busnes cychwynnol; yn gynhenid, mae'n gynnig taro-neu-methu. Amcangyfrifir bod tua 75% o fusnesau newydd yn methu. Pan fyddwch chi'n dechrau busnes bach, mae disgwyl i chi ddatblygu syniad busnes a chynllun, cyflwyno'r syniad i fuddsoddwyr, casglu tîm, creu'r cynnyrch,...

Darllen mwy